Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

ČERMÁK, Martin, Tomáš KOZUBEK a Alexandros MARKOPOULOS. An efficient solver of elasto-plastic problems in mechanics based on TFETI domain decomposition. ICNAAM 2011 : International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics. New York: American Institute of Physics, 2011, 2011(1389), s. 1782-1785. ISSN 0094-243X. [Detail]
VOJTASÍK, Karel, Eva HRUBEŠOVÁ, Marek MOHYLA a Jana STAŇKOVÁ. Závislost modulu pružnosti a přerozdělovacích napěťových koeficientů ocelobetonového průřezu na rozložení ocelových prvků v průřezu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, XI(1), s. 109-114. ISSN 1213-1962. [Detail]
STRYJA, Jakub, Irena RACHŮNKOVÁ a Jan TOMEČEK. Oscillatory Solutions of Singular Equations Arising in Hydrodynamics. Advances in Difference Equations. NEW YORK, NY 10022: Hindawi, 2010, 2010(2010), s. 1-13. ISSN 1687-1839. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk, Jarmila DOLEŽALOVÁ a Pavel KREML. STATISTICAL ANALYSIS II OF RESULTS OF PROJECT ESF STUDY SUPPORTS WITH PREVAILING DISTANCE FACTORS FOR SUBJECTS OF THE THEORETICAL BASE FOR STUDY. Journal of Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě - Strojnícka fak, 2010, III(2010)(III), s. 131-136. ISSN 1337-6365. [Detail]
VOJTASÍK, Karel, Eva HRUBEŠOVÁ, Marek MOHYLA a Jana STAŇKOVÁ. Stanovení vývoje stavu napjatosti v průřezu tunelové ocelobetonové výztuže dle teorie spolupracujících prstenců. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 10(1), s. 67-72. ISSN 1213-1962. [Detail]
VOJTASÍK, Karel, Eva HRUBEŠOVÁ, Marek MOHYLA a Jana STAŇKOVÁ. Určení přetvárných vlastností a stavu napětí v průřezu ocelobetonového ostění. Tunel. Praha: Český tunelářský komitét ITA/AITES, 2010, 19(4), s. 68-74. ISSN 1211-0728. [Detail]
DUBOVSKÝ, Viktor a Juraj KOSTRA. On normal bases of ideals in extension of degree 2l. JP Journal of Algebra, Numer Theory and Applications. Allahabad: Pushpa Publishing House, 2008, 10(2), s. 203-236. ISSN 0972-5555. [Detail]
DUBOVSKÝ, Viktor, Juraj KOSTRA a Vladimír LAZAR. A NOTE ON NORMAL BASES OF IDEALS IN SEXTIC ALGEBRAIC NUMBER FIELD. Mathematica Slovaca. New York: Walter de Gruyter GmbH, 2008, 58(2), s. 165?172. ISSN 0139-9918. [Detail]
RACHŮNKOVÁ, Irena a Jakub STRYJA. Dirichlet problem with FI-laplacian and mixed singularities. Nonlinear Oscillations. New York: Springer New York, Berlin, Heidelberg, Barcelona, Hong Kong, 2008, 11(1), s. 81-95. ISSN 1536-0059. [Detail]
STRYJA, Jakub a Irena RACHŮNKOVÁ. SINGULAR DIRICHLET BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR SECOND ORDER ODE. Georgian Mathematical Journal. Berlín: Heldermann Verlag, 2007, 14(2), s. 325-340. ISSN 1072-947X. [Detail]
KRUPKOVÁ, Olga a Petr VOLNÝ. Differential equations with constraints in jet bundles: Lagrangian and Hamiltonian systems. Lobachevskii Journal of Mathematics. Moskva, Kazaň: Russian Academy of Sciences and Kazan State University, 2006, 23(xxx), s. 95-150. ISSN 1818-9962. [Detail]
KRUPKOVÁ, Olga a Petr VOLNÝ. Euler-Lagrange and Hamilton equations for non-holonomic systems in field theory. Journal Phys.A: Math. Gen.. Londýn2005, 2005(38), s. 8715-8745. ISSN 0305-4470. [Detail]
SCHEJBAL, Ctirad a Zdeněk BOHÁČ. Databáze v geovědách. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 1998, XLIV(2), s. 9-14. ISSN 0474-8476. [Detail]
SCHEJBAL, Ctirad a Zdeněk BOHÁČ. Databáze v geovědách. Transactions of the VŠB Technical University Ostrava, Mining and Geological Series. 1998, XLIV(2), s. 9-14. ISSN 0474-8476. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk. Transformace prostorů vektorových funkcí skalárního argumentu. Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis. 1995, 3(1), s. 7-20. ISSN 1211-4774. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Jarmila a Pavel KREML. Využití počítače v analýze zlomových struktur. 1. mezinár. konf. Nerostné suroviny,životní prostředí a zdraví. 1994, 1( ), s. 65-71. ISSN 0474-8476. [Detail]
KREML, Pavel a Jarmila DOLEŽALOVÁ. Grafické a statistické metody ve strukturně-tektonické analýze. 1. mezinárodní konference Nerostné suroviny, životní prostředí a zdraví. 1994, 1( ), s. 171-177. ISSN 0474-8476. [Detail]
GRYGAR, Radomír, Martin VAVRO a Pavel KREML. Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 1994, 39(1), s. 85-97. ISSN 0474-8476. [Detail]
GRYGAR, Radomír, Martin VAVRO a Pavel KREML. Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 1993, XXXIX(1), s. 85-97. ISSN 1210-0471. [Detail]

Kapitola v knize

DOLEŽALOVÁ, Jarmila a Pavel KREML. Problems in the Teaching of Mathematics at Technical Faculties. In: Proceedings of International Conference on Engineering Education and Research. Ostrava: International Network for Enginnering Education and Research, 1999. s. 1-11. ISSN 1562-3580. [Detail]
KRČKOVÁ, Jitka. Oblasti spolehlivosti a rozlišovací oblasti v základních lineárních modelech měření. In: Sb ze 7. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1998. s. 125-130. ISBN 80-7078-622-1. [Detail]
KREML, Pavel. Metodika zpracování strukturně-tektonických dat. In: Sb ze 7. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1998. s. 130-135. ISBN 80-7078-622-1. [Detail]
STAŇKOVÁ, Jana. Systémová analýza pro řešení stability svahů. In: Sb ze 7. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1998. s. 171-177. ISBN 80-7078-622-1. [Detail]
STAŇKOVÁ, Jana. Úlohy filtrační konsolidace. In: Moderní matematické metody v inženýrství, SB. ze 6. semináře. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1997. s. 148-152. ISBN 80-7078-518-7. [Detail]
KREML, Pavel. Distribuce dvourozměrných úhlových veličin. In: Moderní matematické metody v inženýrství, Sb. ze 6. semináře. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1997. s. 113-122. ISBN 80-7078-518-9. [Detail]
BURDA, Pavel, Jarmila DOLEŽALOVÁ a Pavel KREML. Koncepce přijímací zkoušky z matematiky na technologických fakultách VŠB - TU Ostrava. In: Moderní matematické metody v inženýrství, Sb. ze 6. semináře. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1997. s. 30-36. ISBN 80-7078-518-7. [Detail]
STAŇKOVÁ, Jana a František STANĚK. Konsolidace zemin a odpadů. In: Recyklace odpadů. Ostrava: Vysoká škola báňská - TU Ostrava, 1997. s. 159-163. ISBN 80-7078-487-3. [Detail]
STAŇKOVÁ, Jana a František STANĚK. Konsolidace zemin a odpadů. In: Recyklace odpadů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1997. s. 159-163. ISBN 80-7078-487-3. [Detail]
KREML, Pavel. Zobrazení těles pomocí stereogeamů. In: Sb. ze 5. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1996. s. 75-81. ISBN 80-7078-419-9. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk. Odhad parametrů rozdělení se zřetelem ke smíšeným rozdělením. In: Zborník prednášok 13. sympózia o algoritmoch ALGORITMY '95. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1995. s. 29-34. ISBN 80-227-0754-6. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Jarmila a Pavel KREML. Kreditní systém na FS VŠB. In: Sb. referátů 23. konference o matematice na VŠTEZ. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1994. s. 8-12. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk. Predikce spolehlivosti technologických celků. In: Sb. ze 3. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB Ostrava, 1994. s. 14-21. [Detail]
KREML, Pavel. Testování hypotéz pro orientovaná pozorování. In: Sb. ze 3. semináře moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB Ostrava, 1994. s. 64-70. [Detail]
GRYGAR, Radomír, Martin VAVRO a Pavel KREML. Kinematika krkonožské strižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika. In: Sborník vědeckých prací VŠB v Ostravě. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1994. s. 85-97. ISBN 80-7078-426-1. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk, Ivan KOLOMAZNÍK a František STANĚK. Výuka numerických metod s použitím programového vybavení. In: Sci. Conf. with International Participation - Mathematics. Košice: TU Košice, 1994. s. 9-14. [Detail]
KREML, Pavel a Jarmila DOLEŽALOVÁ. Využití počítače při regionální strukturní analýze. In: Sb. 32. mezinár. konf. Hornická Příbram ve vědě a technice. Praha: Rudné doly Příbram, 1993. s. 1-10. [Detail]
SCHEJBAL, Ctirad a Zdeněk BOHÁČ. Popis analytických vztahů parametrů ložisek. In: Sb. 32. mezinár. konf. Hornická Příbram ve vědě a technice. Praha: Rudné doly Příbram, 1993. s. 1-2. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Jarmila a Pavel KREML. Metoda koeficientu plošné extenze a její využití v regionální deformační analýze. In: Sb. 32. mezinár. konf. Hornická Příbram ve vědě a technice. Praha: Rudné doly Příbram, 1993. s. 1-2. [Detail]
GRYGAR, Radomír, Jarmila DOLEŽALOVÁ a Pavel KREML. Paleodynamická analýza karvinské dílčí pánve OKR s využitím výpočtu plošných extenzí a matematicko-statistických metod. In: Sb. 32. mezinár. konf. Hornická Příbram ve vědě a technice. Praha: Rudné doly Příbram, 1993. s. 1-2. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk. Práce se smíšenými soubory. In: Sb. ze 2. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB Ostrava, 1993. s. 7-12. [Detail]
KREML, Pavel. Rozdělení pravděpodobnosti na kružnici. In: Sb. ze 2. semináře moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB Ostrava, 1993. s. 87-94. [Detail]
SCHEJBAL, Ctirad a Zdeněk BOHÁČ. Analytický popis závislosti ložiskových parametrů. In: Sbor. symp. Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce M. Příbram: Příbram, 1993. s. 5-11. ISBN Nemá. [Detail]
KREML, Pavel. Analýza úhlových pozorování. In: . Praha1992. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk, Horst GONDEK a Jiří HORÁK. Matematické modelování procesu rozpojování. In: 8. celoštátna banícka konferencia s medzinárodnou účasťou. Košice1992. s. 80-91. [Detail]
KREML, Pavel. Software Package to Analyze Structural Tectonic Data. In: Sborník věd. prací VŠB v Ostravě, ř. hornicko-geologická, 38. VŠB Ostrava1992. s. 131-141. [Detail]

Příspěvek ve sborníku

BOHÁČ, Zdeněk, Jarmila DOLEŽALOVÁ a Pavel KREML. Maturita z matematiky nanečisto na VŠB-TU Ostrava II. In: 10 th International Conference Aplimat. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě - Strojnícka fak, 2011. s. 1317-1324. ISBN 978-80-89313-51-8. [Detail]
ČERMÁK, Martin, Tomáš KOZUBEK a Alexandros MARKOPOULOS. An efficient parallel solver for elasto-plastic problems of mechanics. In: Civil-Comp Proceedings. Volume 95. Kippen, Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2011. s. "Paper 5". ISBN 978-1-905088-42-3. [Detail]
ČERMÁK, Martin, Tomáš KOZUBEK a Alexandros MARKOPOULOS. An efficient FETI based solver for elasto-plastic problems of mechanics. In: Computational Plasticity XI - Fundamentals and Applications, COMPLAS XI. Barcelona: CIMNE, 2011. s. 1330-1341. ISBN 978-84-89925-73-1. [Detail]
BOBKOVÁ, Michaela a Břetislav KRČEK. Ohyb nosníku z pohledu základních kurzů matematiky – teoretická část. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 20. semináře. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 116-120. ISBN 978-80-248-2517-5. [Detail]
KRČEK, Břetislav a Michaela TUŽILOVÁ. Ohyb nosníku z pohledu základních kurzů matematiky – numerická realizace. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 20. semináře. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 121-124. ISBN 978-80-248-2517-5. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk, Jarmila DOLEŽALOVÁ a Pavel KREML. ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORYNA KATEDŘE MDG VŠB-TU OSTRAVAPO TŘECH LETECH. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 20. semináře. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 16-21. ISBN 978-80-248-2517-5. [Detail]
MÁČALA, Jozef, Kateřina KOZLOVÁ, Jana KODYMOVÁ a Viliam CARACH. Využitie modelov znečistenia ovzdušia pri riešení problémov z automobilovej dopravy. In: PETrA 2011 (Pollution and Environment-Treatment of Air). Praha: Odour s.r.o., 2011. s. 1-6. ISBN 978-80-02-02293-0. [Detail]
SIKORA, Tadeusz a Pavel SKALNÝ. Wind Power Supply Stability Analysis. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. s. 240-242. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
MORÁVKOVÁ, Zuzana a Radomír PALÁČEK. Šíkmý vrh v odporovém prostředí. In: Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011. s. 251-261. ISBN 978-80-7394-324-0. [Detail]
VOJTASÍK, Karel, Eva HRUBEŠOVÁ, Marek MOHYLA a Jana STAŇKOVÁ. Návrh a posouzení primární ocelobetonové výztuže liniových podzemních děl programem Homo. In: Zborník 10. Slovenskej geotechnickej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 341-346. ISBN 978-80-227-3504-9. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk, Jarmila DOLEŽALOVÁ a Pavel KREML. STATISTICAL ANALYSIS II OF RESULTS OF PROJECT ESF STUDY SUPPORTS WITH PREVAILING DISTANCE FACTORS FOR SUBJECTS OF THE THEORETICAL BASE FOR STUDY. In: Aplimat 9th International Conference. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě - Strojnícka fak, 2010. s. 723-728. ISBN 978-80-89313-47-1. [Detail]
VOJTASÍK, Karel, Eva HRUBEŠOVÁ, Marek MOHYLA a Jana STAŇKOVÁ. Determination of development of elastic modulus value for primary steel concrete reinforcement according to cooperative-ring-exchange theory. In: Transport and City Tunnels - Underground construction Prague 2010. Prague: Czech Tunelling Association ITA/AITES, 2010. s. 802-804. ISBN 978-80-254-7054-1. [Detail]
VOJTASÍK, Karel, Eva HRUBEŠOVÁ, Marek MOHYLA a Jana STAŇKOVÁ. Stanovení vývoje stavu napjatosti v průřezu tunelové ocelobetonové výztuže dle teorie spolupracujících prstenců. In: Zakládání staveb, foundations - grundbau 2010. Brno: Sekurkon, 2010. s. 119-124. ISBN 978-80-86604-51-0. [Detail]
VOJTASÍK, Karel, Eva HRUBEŠOVÁ, Marek MOHYLA a Jana STAŇKOVÁ. Vývoj modulu pružnosti primární ocelobetonové výztuže v čase stanovené dle teorie spolupracujících prstenců. In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu stavebních konstrukcí 2010, Sborník příspěvků 15. mezinárodního semináře. Ostrava: Katedra geotechniky a podzemního stavitelství VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 141-145. ISBN 978-80-248-2166-5. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk, Jarmila DOLEŽALOVÁ a Pavel KREML. VYUŽITÍ ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ Z MATEMATIKY V PREZENČNÍM A KOMBINOVANÉM STUDIU. In: Aplimat 8th International Conference. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě - Strojnícka fak, 2009. s. 653-662. ISBN 978-80-89313-31-0. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk, Jarmila DOLEŽALOVÁ a Pavel KREML. Statistická analýza II výsledků projektu ESF Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu studia. In: Sborník z 18. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 20-25. ISBN 978-80-248-2118-4. [Detail]
STRYJA, Jakub. Singulární Dirichletova úloha pro rovnici druhého řádu s Fi-Laplaciánem. In: Sborník z 18. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 217-221. ISBN 978-80-248-2118-4. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk, Jarmila DOLEŽALOVÁ a Pavel KREML. Projekt ESF Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu studia. In: 7th International Conference APLIMAT 2008. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2008. s. 911-916. ISBN 978-80-89313-03-7. [Detail]
KRUPKOVÁ, Olga, Jana VOLNÁ a Petr VOLNÝ. Constrained Lepage forms. In: Differential Geometry and its Applications. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2008. s. 627-633. ISBN 10 981-279-060-8. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk a Jarmila DOLEŽALOVÁ. Zkušenosti s projektem Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu studia. In: 6th International Conference APLIMAT 2007. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2007. s. 265-270. ISBN 978-80-969562-8-9. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk a Jarmila DOLEŽALOVÁ. STUDY SUPPORT WITH PREVAILING DISTANCE FACTORS FOR SUBJECTS OF THEORETICAL BASE FOR STUDY. In: Górnictwo z.279. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007. s. 211-216. ISSN 0372-9580. [Detail]
SMETANOVÁ, Dana, Jana VOLNÁ a Petr VOLNÝ. Variační principy na fibrovaných varietách. In: Matematika na vysokých školách. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2007. s. 109-112. ISBN 978-80-01-03773-7. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk a Jarmila DOLEŽALOVÁ. Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu studia. In: Sborník 15. Mez. Konf. INFOTECH 2007. Olomouc: PF UP, 2007. s. 262-265. ISBN 978-80-7220-301-9. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk, Jarmila DOLEŽALOVÁ a Pavel KREML. Řešení projektu ESF Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu studia. In: Sborník z 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 25-29. ISBN 978-80-248-1649-4. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Jarmila a Pavel KREML. Každý bakalář inženýrem?. In: Aplimat 5th International Conference. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. s. 315-321. ISBN ISBN 80-967305-6-8. [Detail]
STRYJA, Jakub. Singulární Dirichletova úloha pro rovnice 2. řádu. In: Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006. s. 200-204. ISBN 80-248-1224-X. [Detail]
PRAKS, Pavel a Zdeněk BOHÁČ. Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro výuku statistiky ? první zkušenosti. In: Osmá národní statistická konference Statistické dny v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2006. s. 51-52. ISBN 80-214-3214-4. [Detail]
PRAKS, Pavel a Zdeněk BOHÁČ. První zkušenosti s použitím elektronických studijních opor v předmětu statistika. In: Sborník 29. konference o matematice na VŠTEZ. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2006. s. 187-192. ISBN 80?7318-450-8. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Jarmila a Pavel KREML. Úroveň uchazečů o studium na technických fakultách VŠB - TU Ostrava. In: Sborník 29. konference o matematice na VŠTEZ. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. s. 43-48. ISBN 80-7318-450-8. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk a Jarmila DOLEŽALOVÁ. INFORMACE O PROJEKTU ESF ŘEŠENÉM NA KATEDŘE MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE VŠB ? TU OSTRAVA. In: Sborník z 15. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 13-15. ISBN 80-248-1224-X. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Jarmila a Pavel KREML. STUDIUM STROJNÍ FAKULTY Z POHLEDU STUDENTŮ. In: 3rd International Conference APLIMAT. Bratislava: Slovak Univesrity of Technology in Bratislava, 2004. s. 91;96. ISBN 80-227-1995-1. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar, Jaroslav MELECKÝ a Ladislav HRABEC. Vyhodnocení řezných sil rozpojovacích nožů dobývacích a razicích strojů. In: DIAGO 2004. Otrokovice: Hartpress, s.r.o.,, 2004. s. 31-41. ISBN 80-248-0465-4. [Detail]
GONDEK, Horst a Dagmar DLOUHÁ. Využití metody simulovaného ochlazování k optimalizaci rozmístění řezných nástrojů na rozpojovacím orgánu. In: TEMAG 2004. Gliwice: Instytut Mechanizacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologi, 2004. s. 65-70. ISBN 83-917265-4-1. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk. Použití matematického software ve výuce numerických metod. In: Zborník 28. konferencie VŠTEP. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2004. s. 39;40. ISBN 80-8070-287-X. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Jarmila a Pavel KREML. JSOU STUDENTI PŘIPRAVENI KE STUDIU NA TECHNICKÝCH FAKULTÁCH VŠB-TU OSTRAVA?. In: Zborník 28. konferencie VŠTEP. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2004. s. 73;80. ISBN 80-8070-287-X. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Jarmila a Pavel KREML. Analýza studijních výsledků v matematických předmětech na VŠB-TU Ostrava. In: 2nd International Conference APLIMAT. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě - Strojnícka fak, 2003. s. 89;96. ISBN 80-227-1813-0. [Detail]
STAŇKOVÁ, Jana. CONSTITUTIONAL MODELING IN GEOMECHANICS TRENDS. In: 7th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 241;247. ISBN 80-248-0248-1. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Jarmila a Pavel KREML. Strukturované studium na VŠB-TU Ostrava. In: Sborník 1st International Conference Aplimat. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002. s. 155;160. ISBN 60-227-1654-5. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Jarmila a Pavel KREML. O některých problémech výuky matematických předmětů na VŠB-TU Ostrava. In: Proceedings of 3rd Scientific Colloquium. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2001. s. 192-196. ISBN 80-7080-423-8. [Detail]
VLČEK, Jaroslav, Jarmila DOLEŽALOVÁ a Pavel KREML. Matematika v bakalářském studijním programu na VŠB-TU v Ostravě. In: Sborník semináře Matematika na vysokých školách. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. s. 45-46. ISBN 80-01-02367-2. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Jarmila a Pavel KREML. Nová koncepce studia na VŠB-TU Ostrava. In: Sborník z 10. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 46-50. ISBN 80-248-0013-6. [Detail]
STAŇKOVÁ, Jana. The Tips Slopes Stability. In: NEW TRENDS IN MINERAL PROCESSING III. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 491-495. ISBN 80-7078-671-X. [Detail]
STAŇKOVÁ, Jana. Příspěvek k problematice filtrační konsolidace zemin a odpadů. In: Recyklace odpadů III. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 57-61. ISBN 80-7078-708-2. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Jarmila a Pavel KREML. Výuka matematiky na technických fakultách VŠB-TU Ostrava. In: Sborník Semináře o matematice a fyzice na vysokých školách technických. Brno1999. s. 28-34. ISBN 80-85-960-10-9. [Detail]

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

SMETANOVÁ, Dana, Jana VOLNÁ a Petr VOLNÝ. Neholonomní mechanické systémy. In: Matematika na vysokých školách : sborník (9. ročníku) semináře : semigrupy a diferenciální rovnice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, ČVUT, 2011. s. 87-92. ISBN 978-80-01-04862-7. [Detail]
SMETANOVÁ, Dana, Jana VOLNÁ a Petr VOLNÝ. Neholonomní mechanika. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 20. semináře. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 101-105. ISBN 978-80-248-2517-5. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar. Optimalizace procesu rozpojování s pomocí znalosti rozvalu a snížení počtu nožů na rozpojovacím orgánu. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 20. semináře. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2517-5. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar, Petr VOLNÝ a Jana VOLNÁ. SIMULACE ŠIKMÉHO VRHU. In: Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011. s. 43-51. ISBN 978-80-7394-324-0. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar. Optimalizace konfigurace nožů na rozpojovacím orgánu důlního kombajnu. In: Sborník z 19. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 14-18. ISBN 978-80-248-2342-3. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk, Jarmila DOLEŽALOVÁ a Pavel KREML. MATURITA Z MATEMATIKY NANEČISTO NA VŠB-TU OSTRAVA. In: Sborník z 19. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 9-13. ISBN 978-80-248-2342-3. [Detail]
PALÁČEK, Radomír. Inverzní variační problém a Helmholtzovy podmínky. In: Matematika na vysokých školách. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, ČVUT, 2009. s. 104-109. ISBN 978-80-01-04375-2. [Detail]
SMETANOVÁ, Dana, Jana VOLNÁ a Petr VOLNÝ. Regularizace Lagrangiánů prvního řádu v teorii pole. In: Matematika na vysokých školách. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, ČVUT, 2009. s. 124-127. ISBN 978-80-01-04375-2. [Detail]
VOJTASÍK, Karel, Josef ALDORF, Eva HRUBEŠOVÁ, Jana STAŇKOVÁ a Lukáš ĎURIŠ. Cooperating Rings Theory at Setting up a Deformation Characteristic of a Tunnel Primary Lining Built from Shotcrete and Section Bars. In: XII. mezinárodní vědecká konference u příležitosti 110. výročí založení FAST VUT v Brně - sekce 8 Geotechnika. Brno: FAST VUT v Brně, 2009. s. 73-76. ISBN 978-80-7204-629-4. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Jarmila a Pavel KREML. První zkušenosti s výukou matematiky ve strukturovaném studiu. In: Sborník 27. konference VŠTEZ. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. s. 54;59. ISBN 80-7015-864-6. [Detail]

Konference, workshop, výstava - uspořádání

BOHÁČ, Zdeněk, Jarmila DOLEŽALOVÁ, Zuzana MORÁVKOVÁ, Pavel KREML a Ivan KOLOMAZNÍK. Moderní matematické metody v inženýrství - 20. ročník. 2011. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Jarmila, Zdeněk BOHÁČ, Zuzana MORÁVKOVÁ a Ivan KOLOMAZNÍK. Moderní matematické metody v inženýrství - 19. ročník. 2010. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2009. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Svařování v jaderné energetice IV. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2009. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Jarmila, Zdeněk BOHÁČ, Zuzana MORÁVKOVÁ a Ivan KOLOMAZNÍK. Moderní matematické metody v inženýrství - 18. ročník. 2009. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2008. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Schvalování postupů svařování pro tlaková zařízení. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2008. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Svařování v jaderné energetice. . : Český svářečský ústav s.r.o., 2007. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Svařování ocelového potrubí v plynárenství. . Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2007. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. . Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2007. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. . : Český svářečský ústav s.r.o., 2006. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. . : Český svářečský ústav s.r.o., 2005. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. . : Český svářečský ústav s.r.o., 2004. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Svařování ocelového potrubí v plynárenství. . : Český svářečský ústav s.r.o., 2004. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Svařování v jaderné energetice II. Svařování v jaderné energetice II. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2004. s. 31-50. ISBN 80-248-0598-7. [Detail]

Software

VOJTASÍK, Karel, Eva HRUBEŠOVÁ, Marek MOHYLA, Jana STAŇKOVÁ a František STANĚK. Výpočetní program HOMO. Katedra geotechniky a podzemního stavitelství VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]

Kniha nehodnocená

BOHÁČ, Zdeněk a Ivan KOLOMAZNÍK. Algoritmy a datové struktury - Sbírka řešených příkladů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1461-2. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk a Ivan KOLOMAZNÍK. Algoritmy a datové struktury - Sbírka řešených příkladů, elektronická verze. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1462-9. [Detail]
BURDA, Pavel, Radim HAVELEK, Radoslava HRADECKÁ a Pavel KREML. Matematika I, elektronická forma. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1296-0. [Detail]
BURDA, Pavel, Radim HAVELEK, Radoslava HRADECKÁ a Pavel KREML. Matematika I, textová forma. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1199-5. [Detail]
KREML, Pavel. MATHEMATICS II. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0798-X. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Jarmila a Pavel KREML. Inženýrská matematika na strojní fakultě. Praha1997. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Jarmila a Pavel KREML. Inženýrská matematika na strojní fakultě. Praha1996. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk, Pavel BURDA a Jarmila DOLEŽALOVÁ. Matematika pro přípravu k přijímací zkoušce na VŠB - TU Ostrava. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1995. [Detail]