Příspěvek ve sborníku

HLOSTA, Jakub, Martin ČERMÁK, Jiří ROZBROJ a David ŽUROVEC. DEM-CFD Numerical Model of Laboratory Scale Fluidized Bed Coffee Roaster. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2116. Melville: American Institute of Physics, 2019. s. 320004. ISBN 978-0-7354-1854-7. [Detail]