Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

ČERMÁK, Martin, Stanislav SYSALA a Jan VALDMAN. Efficient and flexible MATLAB implementation of 2D and 3D elastoplastic problems. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. SAN DIEGO: Elsevier, 2019, 355(1), s. 595-614. ISSN 0096-3003. [Detail]
TOMČALA, Jiří, Jan PAPUGA, David HORÁK, Václav HAPLA, Marek PECHA a Martin ČERMÁK. Steps to increase practical applicability of PragTic software. Advances in Engineering Software. Elsevier, 2019, 129(1), s. 57-68. ISSN 0965-9978. [Detail]
STANĚK, František, Jan JELÍNEK, Radomír GRYGAR, Jana STAŇKOVÁ a Marcela JAROŠOVÁ. Dynamické modelování ložisek kaolinu na příkladu ložiska Jimlíkov-východ. Geologické výzkumy na Moravě a Slezsku = Geological research in Moravia snd Silesia. Masarykova univerzita, 2019, 26(1-2), s. 109-115. ISSN 1212-6209. [Detail]
URBAN, Zbyněk a Jana VOLNÁ. Exactness of Lepage 2 -forms and globally variational differential equations. International Journal of Geometric Methods in Modern Physics. Singapur: World Scientific Publishing, 2019, 16(Supplement 2), s. nestránkováno. ISSN 0219-8878. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar a Viktor DUBOVSKÝ. The Improvement of the Lake Most Evaporation Estimates. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2019, 43(1), s. 159-164. ISSN 1640-4920. [Detail]
URBAN, Zbyněk a Jana VOLNÁ. On a global Lagrangian construction for ordinary variational equations on 2-manifolds. Journal of Mathematical Physics. American Institute of Physics, 2019, 60(9), s. 092902. ISSN 0022-2488. [Detail]

Příspěvek ve sborníku

HLOSTA, Jakub, Martin ČERMÁK, Jiří ROZBROJ a David ŽUROVEC. DEM-CFD Numerical Model of Laboratory Scale Fluidized Bed Coffee Roaster. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2116. Melville: American Institute of Physics, 2019. s. 320004. ISBN 978-0-7354-1854-7. [Detail]
ČERMÁK, Martin. Numerical realization of elastoplastic one-dimensional problems. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2116. Melville: American Institute of Physics, 2019. s. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-1854-7. [Detail]
SCHREIBEROVÁ, Petra a Petr VOLNÝ. Geometrical meaning of derivatives in GeoGebra. In: APLIMAT 2019 : 18th Conference on Applied Mathematics : proceedings : February 5-7, 2019, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. s. 1042-1050. ISBN 978-1-5108-8214-0. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar a Kateřina KOZLOVÁ. Knowledge asessment of student's high school mathematics. In: APLIMAT 2019 : 18th Conference on Applied Mathematics : proceedings : February 5-7, 2019, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. s. 243-252. ISBN 978-1-5108-8214-0. [Detail]

Abstrakt nebo poster ve sborníku

GRYGAR, Radomír, František STANĚK, Jan JELÍNEK a Jana STAŇKOVÁ. Methodology for creating and visualization of 3D models for mineral deposits of critical EU commodities. Praha: Czech Geological Survey, 2019. 18-19 s. ISBN 978-80-7075-955-4. [Detail]

Mapa

JELÍNEK, Jan, František STANĚK, Radomír GRYGAR a Jana STAŇKOVÁ. 3D ložiskově geologický model Li-Sn-W ložiska Cínovec - východ. 2019. [Detail]
JELÍNEK, Jan, František STANĚK, Radomír GRYGAR, Jana STAŇKOVÁ a Marcela JAROŠOVÁ. 3D ložiskově geologický model ložiska kaolinu Jimlíkov - východ. 2019. [Detail]
JELÍNEK, Jan, František STANĚK, Radomír GRYGAR, Jan FRANĚK a Jana STAŇKOVÁ. 3D ložiskově geologický model ložiska grafitu Český Krumlov - Městský vrch. 2019. [Detail]
JELÍNEK, Jan, František STANĚK, Radomír GRYGAR a Jana STAŇKOVÁ. 3D ložiskově geologický model ložiska uranu Brzkov. 2019. [Detail]

Certifikovaná metodika

ZAPLETAL, Pavel, Pavel MALÍČEK a Viktor DUBOVSKÝ. Stanovení potřebného objemového průtoku větrů pro ředění koncentrací CO při ražbě velkoprofilových podzemních prostor (tunely a pod.) a důlních děl. 2019. [Detail]