Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

MARKOPOULOS, Alexandros, Václav HAPLA, Martin ČERMÁK a Martin FUSEK. Massively parallel solution of elastoplasticity problems with tens of millions of unknowns using PermonCube and FLLOP packages. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. Academic Press, Elsevier Science Inc, 2015, 267(September 2015), s. 698-710. ISSN 0096-3003. [Detail]
ČERMÁK, Martin, Václav HAPLA, David HORÁK, Michal MERTA a Alexandros MARKOPOULOS. Total-FETI domain decomposition method for solution of elasto-plastic problems. Advances in Engineering Software. Elsevier, 2015, 84(June 2015), s. 48-54. ISSN 0965-9978. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk, Jarmila DOLEŽALOVÁ a Pavel KREML. Problems of Evaluation of an Evaluative Questionnaire. Aplimat - Journal of Applied Mathematics and Engineerings. Slovak University of Technology, 2015, 6(1), s. 41-49. ISSN 1337-6365. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar, Horst GONDEK a Jiří POKORNÝ. “CUTTING PATTERN” - A PROGRAM FOR ANALYSIS OF CONFIGURATION OF CUTTERS ON A CUTTERHEAD. Aplimat - Journal of Applied Mathematics and Engineerings. Slovak University of Technology, 2015, 6(2014), s. 51-57. ISSN 1337-6365. [Detail]
STRYJA, Jakub, Jana BURKOTOVÁ a Martin ROHLEDER. On the existence and properties of three types of solutions of singular IVPs. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. University of Szeged, 2015, 29(květen), s. 1-25. ISSN 1417-3875. [Detail]
KRUPKA, Demeter, Giovanni MORENO, Zbyněk URBAN a Jana VOLNÁ. On a bicomplex induced by the variational sequence. International Journal of Geometric Methods in Modern Physics. World Scientific Publishing, 2015, 12(5), s. 1550057 (15 pages). ISSN 0219-8878. [Detail]
STRYJA, Jakub a Irena RACHŮNKOVÁ. Lower and upper functions in a singular Dirichlet problem with ø-Laplacian. Mathematical Notes. Springer Science and Business Media, LLC, 2015, 97(4), s. 588-597. ISSN 0001-4346. [Detail]
KORBAN, Zygmunt a Zdeněk BOHÁČ. The use of Electre i Method in the Decision-Making Process – Case study. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015, X(1), s. 38-42. ISSN 1801-1764. [Detail]
ČERMÁK, Martin, Jaroslav HASLINGER, Tomáš KOZUBEK a Stanislav SYSALA. Discretization and numerical realization of contact problems for elastic-perfectly plastic bodies. PART II - numerical realization, limit analysis. ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik. Wiley-VCH, 2015, 95(12), s. 1348-1371. ISSN 1521-4001. [Detail]

Kapitola v knize

VOLNÁ, Jana, Dmitry V. ZENKOV a Zbyněk URBAN. First-Order Variational Sequences in Field Theory. In: Atlantis Studies in Variational Geometry. The Inverse Problem of the Calculus of Variations : Local and Global Theory. Paris: Atlantis Press, 2015. s. 215-284. ISBN 978-94-6239-108-6. [Detail]

Příspěvek ve sborníku

ČERMÁK, Martin, Václav HAPLA, Alexandros MARKOPOULOS a Tomáš KARÁSEK. Solving elastoplastic problems with different preconditioners. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1648. Melville: American Institute of Physics, 2015. s. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-1287-3. [Detail]
MARKOPOULOS, Alexandros, Martin ČERMÁK, Václav HAPLA a Radim HALAMA. Implementation of the plasticity solver in the PermonCube software package. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1648. New York: American Institute of Physics, 2015. s. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-1287-3. [Detail]
ČERMÁK, Martin, Michal MERTA a Jan ZAPLETAL. A Novel Boundary Element Library with Applications. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1648. New York: American Institute of Physics, 2015. s. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-1287-3. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk, Jarmila DOLEŽALOVÁ a Pavel KREML. VYBRANÉ ASPEKTY OVLIVŇUJÍCÍ STUDIJNÍ VÝSLEDKY Z MATEMATIKY. In: Aplimat 2015 : proceedings of 14th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology, 2015. s. 80-88. ISBN 978-80-227-4314-3. [Detail]
ČERMÁK, Martin, Radim HALAMA, Tomáš KARÁSEK a Jaroslav ROJÍČEK. Parameter identification of chaboche material model using indantation test data and inverse approach. In: COUPLED PROBLEMS 2015 - Proceedings of the 6th International Conference on Coupled Problems in Science and Engineering. Barcelona: International Center for numerical methods in Engineering (CIMNE), 2015. s. 743-752. ISBN 978-84-943928-3-2. [Detail]
HAPLA, Václav, David HORÁK, Alexandros MARKOPOULOS, Martin ČERMÁK, Lukáš POSPÍŠIL, Alena VAŠATOVÁ a Radim SOJKA. Massively parallel solution of elasticity contact problems using the PERMON toolbox. In: Civil-Comp proceedings. Volume 107. Kippen, Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2015. s. nestránkováno. ISBN 978-1-905088-62-1. [Detail]
SKALNÝ, Pavel a Bohumír STRNADEL. Application of Gaussian mixtures in the Fracture Identiffication. In: International Conference on Information and Digital Technologies, IDT 2015. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. s. 330-334. ISBN 978-1-4673-7185-8. [Detail]
STRNADEL, Bohumír, Kunio HASEGAWA a Pavel SKALNÝ. EVALUATION OF CRACKING BEHAVIOR OF PIPELINE X70 STEEL FROM DWTT BROKEN SPECIMENS. In: METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : June 3rd-5th 2015, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. s. 573-578. ISBN 978-80-87294-62-8. [Detail]
STRYJA, Jakub. Existence and asymptotic behavior of solutions of singular second order ODE. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 24. semináře : 1.6. - 3.6. 2015, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 134-139. ISBN 978-80-248-3843-4. [Detail]
VOLNÁ, Jana a Petr VOLNÝ. Interior Euler-Lagrange operator and differential forms. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 24. semináře : 1.6. - 3.6. 2015, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 140-144. ISBN 978-80-248-3843-4. [Detail]
KRČEK, Břetislav a Michaela BOBKOVÁ. Návrh přibližného výpočtu indexů směrovosti pro kelímkovou pec. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 24. semináře : 1.6. - 3.6. 2015, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 34-37. ISBN 978-80-248-3843-4. [Detail]
PALÁČEK, Radomír. Řezy rotační kuželové plochy. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 24. semináře : 1.6. - 3.6. 2015, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. XXVI-XXXI. ISBN 978-80-248-3843-4. [Detail]
ČERMÁK, Martin a Stanislav SYSALA. How to simplify return-mapping algorithms in computational plasticity: Part 1-main idea. In: Proceedings of the 8th International Conference on Computational Plasticity - Fundamentals and Applications, COMPLAS 2015. Barcelona: International Center for numerical methods in Engineering (CIMNE), 2015. s. 843-854. ISBN 978-84-944244-6-5. [Detail]
ČERMÁK, Martin a Stanislav SYSALA. How To simplify return-mapping algorithms in computational plasticity: Part 2 - Implementation details and experiments. In: Proceedings of the 8th International Conference on Computational Plasticity - Fundamentals and Applications, COMPLAS 2015. Barcelona: International Center for numerical methods in Engineering (CIMNE), 2015. s. 855-863. ISBN 978-84-944244-6-5. [Detail]
PALÁČEK, Radomír a Jana VOLNÁ. GeoGebra institut na VŠB – TU Ostrava. In: Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 7. konference : 5. - 7. listopadu 2015, České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2015. s. 208-213. ISBN 978-80-7394-549-7. [Detail]

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

DLOUHÁ, Dagmar, Jiří DOLEŽAL a Radka HAMŘÍKOVÁ. VYTVOŘENÍ MULTIMEDIÁLNÍCH MATERIÁLŮ PRO PŘEDMĚT DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 24. semináře : 1.6. - 3.6. 2015, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 19-23. ISBN 978-80-248-3843-4. [Detail]
VOLNÁ, Jana a Petr VOLNÝ. První pohled na 3D v GeoGebře. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 24. semináře : 1.6. - 3.6. 2015, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. IV-VIII. ISBN 978-80-248-3843-4. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar a Radka HAMŘÍKOVÁ. GeoGebra 3D v deskriptivní geometrii. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 24. semináře : 1.6. - 3.6. 2015, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. XXXII-XXXVI. ISBN 978-80-248-3843-4. [Detail]
JAROŠOVÁ, Marcela. Modelování technologických parametrů kaolinu na ložisku Jimlíkov. In: Ph.D. Workshop 2015 Proceedings. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2015. s. 25-29. ISBN 978-80-86407-62-3. [Detail]
VOLNÝ, Petr a Petra SCHREIBEROVÁ. Koncepce výuky matematiky na VŠB – TU. In: Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 7. konference : 5. - 7. listopadu 2015, České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2015. s. 219-226. ISBN 978-80-7394-549-7. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar, Radka HAMŘÍKOVÁ a Jiří DOLEŽAL. Videopomůcky pro DG s využitím GeoGebry. In: Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 7. konference : 5. - 7. listopadu 2015, České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2015. s. 73-78. ISBN 978-80-7394-549-7. [Detail]

Konference, workshop, výstava - uspořádání

KUČERA, Radek, Jarmila DOLEŽALOVÁ, Zdeněk BOHÁČ, Pavel KREML, Jarmila DOLEŽALOVÁ, Zuzana MORÁVKOVÁ a Pavel KREML. Moderní matematické metody v inženýrství - 24. ročník česko-polského semináře. 2015. [Detail]
BĚLOHLÁVKOVÁ, Jana, Dagmar DLOUHÁ, Radka HAMŘÍKOVÁ, Zuzana MORÁVKOVÁ, Radomír PALÁČEK, Petra SCHREIBEROVÁ, Jana VOLNÁ a Petr VOLNÝ. Využití GeoGebry ve výuce matematiky a geometrie. 2015. [Detail]

Mapa

STANĚK, František, Jan JELÍNEK, Juraj KISZTNER, Marcela JAROŠOVÁ a Jana STAŇKOVÁ. Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SVRCHNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V GEOLOGICKÉ MOCNOSTI (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru). 2015. [Detail]
STANĚK, František, Jan JELÍNEK, Juraj KISZTNER, Marcela JAROŠOVÁ a Jana STAŇKOVÁ. Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SVRCHNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA Ad = 50% (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru). 2015. [Detail]
STANĚK, František, Jan JELÍNEK, Juraj KISZTNER, Marcela JAROŠOVÁ a Jana STAŇKOVÁ. Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SVRCHNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA Ad = 30% (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru). 2015. [Detail]
JELÍNEK, Jan, František STANĚK, Juraj KISZTNER, Marcela JAROŠOVÁ a Jana STAŇKOVÁ. Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SVRCHNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA Ad = 40% (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru). 2015. [Detail]
JELÍNEK, Jan, František STANĚK, Juraj KISZTNER, Marcela JAROŠOVÁ a Jana STAŇKOVÁ. Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SVRCHNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA Ad = 35% (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru). 2015. [Detail]

Software

ČERMÁK, Martin. Výpočetní software pro řešení asociované elasto-plasticity (von Mises model) – algoritmy pro řešení. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Martin. Výpočetní software pro řešení asociované elasto-plasticity (von Mises model) – sestavovače tangenciálních matic ve 2D. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Martin. Výpočetní software pro řešení asociované elasto-plasticity (von Mises model) – sestavovače tangenciálních matic ve 3D pro čtyřstěny. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Martin. Výpočetní software pro řešení asociované elasto-plasticity (von Mises model) - sestavovače tangenciálních matic ve 3D pro šestistěny. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Martin. Výpočetní software pro řešení asociované elasto-plasticity (von Mises model) – vizualizace výsledků. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Martin. Výpočetní software pro řešení asociované elasto-plasticity (von Mises model) – iterační řešič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Martin. Výpočetní software pro řešení asociované elasto-plasticity (von Mises model) – přepodmínění. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Martin. Výpočetní software pro řešení asociované elasto-plasticity (von Mises model) – generování dat. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]

Ostatní

VOLNÁ, Jana. A brief look at differential invariants of the metric tensor. Prešov: University of Prešov, 2015. 46-48 s. ISBN 978-80-555-1330-0. [Detail]