Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

ČERMÁK, Martin a Tomáš KOZUBEK. An efficient TFETI based solver for elasto-plastic problems of mechanics. Advances in Electrical and Electronic Engineering. Žilina: University of Žilina, 2012, 10(1), s. 57-62. ISSN 1336-1376. [Detail]
PALÁČEK, Radomír a Olga KRUPKOVÁ. On the Zermelo navigation problem. Balkan Journal of Geometry and its Applications. Bukurešť: Balkan Society of Geometers, 2012, 17(2), s. 77-81. ISSN 1224-2780. [Detail]
VOLNÝ, Petr, Jana VOLNÁ a Dana SMETANOVÁ. Visualization of Numerical Data in GeoGebra. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická, 2012, 5(2), s. 317-327. ISSN 1802-503X. [Detail]

Příspěvek ve sborníku

BOHÁČ, Zdeněk, Jarmila DOLEŽALOVÁ a Pavel KREML. ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY NA KATEDŘE MDG VŠB - TU OSTRAVA PO TŘECH LETECH II. In: APLIMAT 2012 : 11th international conference. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2012. s. 695-700. ISBN 978-80-89313-58-7. [Detail]
SKALNÝ, Pavel a Bohumil KRAJC. Discrete-Time Markov Chains in Reliability Analysis-Case Study. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Berlin: Springer, 2012. s. 421-427. ISBN 978-3-642-33017-9. [Detail]
ČERMÁK, Martin a Tomáš KOZUBEK. An efficient elasto-plastic parallel solver based on Total-FETI domain decomposition. In: ECCOMAS 2012 - European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, e-Book Full Papers. Vienna: Vienna University of Technology, 2012. s. 6414-6424. ISBN 978-3-9503537-0-9. [Detail]
STRYJA, Jakub. Singulární okrajová úloha pro diferenciální rovnici druhého řádu. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 21. semináře : 4.6.-6.6.2012, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 113-118. ISBN 978-80-248-2883-1. [Detail]
BOHÁČ, Zdeněk, Jarmila DOLEŽALOVÁ a Pavel KREML. OHLASY NA ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY KATEDRY MDG VŠB-TU OSTRAVA. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 21. semináře : 4.6.-6.6.2012, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 6-12. ISBN 978-80-248-2883-1. [Detail]
KRČEK, Břetislav a Michaela BOBKOVÁ. O numerickém řešení obyčejných diferenciálních rovnic. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 21. semináře : 4.6.-6.6.2012, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 78-82. ISBN 978-80-248-2883-1. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar. Využití GeoGebry ve výuce matematiky a geometrie - První krůčky s GeoGebrou. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 21. semináře : 4.6.-6.6.2012, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. III-XIV. ISBN 978-80-248-2883-1. [Detail]
SKALNÝ, Pavel, Bohumil KRAJC a Pavla KABELÍKOVÁ. Influence of Noise on Prediction of Power of Wind Power Plant. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 609-612. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar a František ČERVENKA. Inovace předmětu Geometrie na počítači na Hornicko-geologické fakultě, VŠB-TU Ostrava. In: Sborník Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2012. Plzeň: Vydavatelský servis, 2012. s. 43-48. ISBN 978-80-86843-37-7. [Detail]

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

VOLNÁ, Jana, Petr VOLNÝ a Dana SMETANOVÁ. Variační posloupnost. In: Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 21. semináře : 4.6.-6.6.2012, Horní Lomná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 144-147. ISBN 978-80-248-2883-1. [Detail]
VOLNÝ, Petr a Radomír PALÁČEK. Riemannův integrál a GeoGebra. In: Sborník Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2012. Plzeň: Vydavatelský servis, 2012. s. 195-198. ISBN 978-80-86843-37-7. [Detail]

Přednáška nebo poster

DLOUHÁ, Dagmar a František ČERVENKA. Solving problems of engineering practice using GeoGebra. 2012. [Detail]
MORÁVKOVÁ, Zuzana a Petr VOLNÝ. Interactive Tools for Mathematical Analysis on Technical University. 2012. [Detail]

Konference, workshop, výstava - uspořádání

DLOUHÁ, Dagmar, Radka HAMŘÍKOVÁ, Zuzana MORÁVKOVÁ a Petr VOLNÝ. Workshop GeoGebra. 2012. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Jarmila, Zdeněk BOHÁČ, Zuzana MORÁVKOVÁ, Ivan KOLOMAZNÍK a Pavel KREML. Moderní matematické metody v inženýrství. 2012. [Detail]

Software

STANĚK, František, Jan JELÍNEK, Vladimír HOMOLA a Jana STAŇKOVÁ. SROV_TEKT – program pro srovnání ověřených a interpretovaných tektonických linií. VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
ĎURIŠ, Lukáš, Josef ALDORF, František STANĚK a Jana STAŇKOVÁ. TITAN. VŠB-TUO, 2012. [Detail]

Kniha nehodnocená

ČERVENKA, František a Dagmar DLOUHÁ. Geometrie na počítači. Ostrava: VŠB-TU, 2012. ISBN 978-80-248-2966-1. [Detail]