Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Math Support centre

Aktuální přehled akcí naleznete na stránkách Math Suppurt centra

Noc vědců, 6. 10. 2023, VŠB-TUO

Tajemství

Po celé Ostravě jste mohli od 17:00 do 22:00 navštívit nejrůznější vědecká pracoviště, hrát si, poznávat a snažit se pochopit tento fascinující svět!

26th International Summer School on Global Analysis and Applications

Prešov, Slovensko, 14. 8. - 18. 8. 2023

Summer School

Katedra matematiky FAST VŠB-TUO se podílí na organizaci 26. ročníku mezinárodní letní školy Globální analýzy a jejích aplikací na téma Moderní vývoj v obecné teorii relativity. Součástí konference jsou:

A) Cyklus přednášek: M. Krššák (Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko), Úvod do obecné relativity

B) Přednášky o klasických a moderních výzkumných problémech, workshop (přednášky pozvaných odborníků)

Veřejné akce, popularizace

Pololetní prázdniny na univerzitě, pátek 3. 2. 2023, UK150, Ostrava

GeoGebra institut Ostrava

Nevíš, co dělat o pololetních prázdninách 3.2.2023? Zažij dobrodružství na univerzitě! Čeká tě nabitý program v našich laboratořích od 9 – 14 hodin. Prázdniny na univerzitě, 8-11 let Prázdniny na univerzitě, 12-15 let Prázdniny na univerzitě, 13-20 let.