Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

E-studovna katedry

Math Support Centre

Pomůžeme Vám překlenout rozdíly mezi úrovní Vašich znalostí ze střední školy a úrovní, kterou po Vás požaduje vysoká škola. 

Průvodce studiem matematiky

Funkce jedné proměnné, Diferenciální počet, Lineární algebra, Analytická geometrie

Studijní materiály

Teorie, příklady a videa, která Vám pomohou během studia. Materiály byly publikované nebo vytvořené v rámci projektů. 

 

GeoGebra institut Ostrava

GeoGebra je interaktivní volně dostupný software pro výuku matematiky, geometrie a statistiky. 

 

Nedávno proběhlo

Noc vědců, 6. 10. 2023

Tajemství

Po celé Ostravě jste mohli od 17:00 do 22:00 navštívit nejrůznější vědecká pracoviště, hrát si, poznávat a snažit se pochopit tento fascinující svět!

26th International Summer School on Global Analysis and Applications

Prešov, Slovensko, 14. 8. - 18. 8. 2023

Summer School

Katedra matematiky FAST VŠB-TUO se podílí na organizaci 26. ročníku mezinárodní letní školy Globální analýzy a jejích aplikací na téma Moderní vývoj v obecné teorii relativity. Součástí konference jsou:

A) Cyklus přednášek: M. Krššák (Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko), Úvod do obecné relativity

B) Přednášky o klasických a moderních výzkumných problémech, workshop (přednášky pozvaných odborníků)