Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumné projekty katedry 230 podporované v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy a výzkumu pro rok 2020 na FAST

Název 1

Vývoj algoritmů pro řešení kontaktních úloh

Globální variační principy v mechanice a teorii pole

Výzkumné projekty katedry 230 podporované v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy a výzkumu pro rok 2019 na FAST

Geometrická mechanika a variační principy na fibrovaných prostorech

Výzkum numerického modelování stavebních konstrukcí v interakci se zemním prostředím pomocí superpočítače

Projekty katedry 714 za období 2012 - 2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000213 Přeshraniční výměna zkušeností v oblasti průmyslového inženýrtví při využití matematických metod 2017 2018
RPP2017/187 Inovace počítačové učebny Katedry matematiky a deskriptivní geometrie 2017 2018
RPP2016/1 Příprava studijních materiálů z matematiky pro nový studijní obor Aplikované vědy a technologie 2016 2016
RPP2016/7 Inovace počítačových učeben a inovace náplně některých počítačových předmětů 2016 2016
NF-CZ07-ICP-3-237-2015 Interdisciplinární výuka mladých historiků matematiky 2015 2016
NF-CZ07-MOP3-238-2015 Rozvoj bilaterálních kontaktů v historii matematiky (Kristiansand-Ostrava) 2015 2016
FRVS2015/13 Vytvoření multimediálních materiálů pro předmět Deskriptivní geometrie 2015 2015
FRVS2015/158 Inovace předmětu Numerická matematika na Fakultě strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzitě Ostrava 2015 2015
FRVS2015/17 Inovace předmětu Matematika III, FAST, VŠB-TUO 2015 2015
IRP/2015/135 Letní soustředění MOFO 2015 2015
IRP2015/119 Inovace a rozvoj počítačové učebny Katedry matematiky a deskriptivní geometrie 2015 2015
NF-CZ07-PVI-3-095-2015 Rozvoj kontaktů mezi historiky matematiky z Ostravy a Kristiansandu - přípravná návštěva 2015 2015
IRP/2014/99 Inovace počítačové učebny Katedry matematiky a deskriptivní geometrie 2014 2014
CZ.3.22/3.3.04/13.03561 Moderní matematické metody v inženýrství – česko-polský seminář (3mi) 2013 2014
FRVS2013/1103 Vytvoření e-learningových kurzů s multimediálními studijními materiály pro matematické předměty na vybraných fakultách Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 2013 2013
FRVS2012/2464 Inovace počítačových předmětů na Hornicko-geologické fakultě, Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava 2012 2012