Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Funkce jedné proměnné

Videa příkladů na procvičení:

F_01_Sjednocení průnik rozdíl množin

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

F_02_Funkce

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

F_04_Definiční obor funkce 2

download

PDF k videu

F_03_Definiční obor funkce

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

F_05_Sudá lichá periodická funkce

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

F_06_Ohraničená funkce

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

F_07_Monotónnost funkce

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

F_08_Prostá funkce

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

F_11_Inverzní funkce

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

F_09_Mocninné funkce

download

PDF k videu

F_10_Lineární funkce

download

PDF k videu

F_12_Kvadratická funkce

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

F_13_Racionální funkce linlom funkce

download

PDF k videu

F_14_Lineární lomená funkce

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

F_15_Iracionální funkce

download

PDF k videu

F_16_Iracionální funkce 2

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

F_17_Exponenciální funkce

download

PDF k videu

F_18_Exponenciální funkce 2

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

F_19_Logaritmická funkce

download

PDF k videu

F_20_Logaritmická funkce 2

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

F_21_Goniometrické funkce

download

PDF k videu

F_22_Goniometrická rovnice 1

download

PDF k videu

F_23_Goniometrická rovnice 2

download

PDF k videu

F_24_Goniometrická rovnice 3

download

PDF k videu

F_25_Goniometrická rovnice 4

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

F_26_Cyklometrická funkce

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

F_27_Limita funkce

download

PDF k videu

F_28_Limita typu 0_0 1

download

PDF k videu

F_29_Limita typu 0_0 2

download

PDF k videu

F_30_Limita typu 0_0 3

download

PDF k videu

F_31_Limita typu k_0

download

PDF k videu

F_32_Limita typu n_n 1

download

PDF k videu

F_33_Limita typu n_n 2

download

PDF k videu

F_34_Limita typu 0_0 4

download

PDF k videu

Diferenciální počet

Videa příkladů na procvičení:

DP-01 Derivace začátek komplet

download

PDF k videu

DP-02 Derivace složené Fce komplet

download

PDF k videu

DP-03 Deriv logar komplet

download

PDF k videu

DP-04 Derivace v bodě_1

download

PDF k videu

DP-05 Derivace v bodě_2

download

PDF k videu

DP-08 Druhá derivace

download

PDF k videu

DP-09 Třetí derivace

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

DP-06 Derivace-Param fce 1

download

PDF k videu

DP-07 Derivace-parametr-fce2

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

DP-10 Lhospit0_0

download

PDF k videu

DP-11 Lhospit n_n

download

PDF k videu

DP-12 Lhospital 0nekonecno

download

PDF k videu

DP-13 Lhospit-nekon-nekon

download

PDF k videu

DP-14 Lhospital 1_na_nekonecno

download

PDF k videu

DP-15 Lhospital 0na0

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

DP-16 Tečna normála

download

PDF k videu

DP-17 Tecna-rovnoběžná

download

PDF k videu

DP-18 Tečna-kolmá

download

PDF k videu

DP-19 Tecna-parametr

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

DP-20 Diferrencial1_2_3ř

download

PDF k videu

DP-21 Diferencial 1_2ř v bodě

download

PDF k videu

DP-22 Diferenciál v bodě s přírůstkem

download

PDF k videu

DP-23 Diferencial přibližná hodnota

download

PDF k videu

DP-24 Taylor

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

DP-25 Lok_ex monoton1

download

PDF k videu

DP-26 Lok_ex monoton2

download

PDF k videu

DP-27 extremy2

download

PDF k videu

DP-28 Glob extrémy

download

PDF k videu

DP-33 Extremalni úloha

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

DP-29 Krivost1

download

PDF k videu

DP-30 Krivost2

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

DP-31 Asymptoty

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

DP-32 Průběh fce

download

PDF k videu

Lineární algebra

Videa příkladů na procvičení:

Algebraické operace s vektory

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

Sčítání matic

download

PDF k videu

Násobení matice číslem

download

PDF k videu

Násobení matic 2x2

download

PDF k videu

Násobení matic 3x3

download

PDF k videu

Násobení obdélníkových matic 01

download

PDF k videu

Násobení obdélníkových matic 02

download

PDF k videu

Násobení obdélníkových matic 03

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

Determinant 1. a 2. řád

download

PDF k videu

Determinant 3. řád

download

PDF k videu

Determinant 4.řád Laplaceův rozvoj

download

PDF k videu

Determinant 4.řád elementární úpravy

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

Inverzní matice 1

download

PDF k videu

Inverzní matice 2

download

PDF k videu

Inverzní matice determinant

download

PDF k videu

Inverzní matice 3

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

Soustava lineárních rovnic - jediné řešení

download

PDF k videu

Soustava lineárních rovnic - řešení neexistuje

download

PDF k videu

Soustava lineárních rovnic - jeden parametr

download

PDF k videu

Soustava lineárních rovnic - dva parametry

download

PDF k videu

Soustava lineárních rovnic - tři parametry

download

PDF k videu

Homogenní soustava 4x4

download

PDF k videu

Homogenní soustava lineárních rovnic - jediné řešení

download

PDF k videu

Soustava lineárních rovnic - Cramerovo pravidlo

download

PDF k videu

Soustava lineárních rovnic - inverzní matice

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

Maticová rovnice

download

PDF k videu

Analytická geometrie

Videa příkladů na procvičení:

Algebraické operace s vektory

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

Skalární součin vektorů

download

PDF k videu

Velikost vektoru

download

PDF k videu

Kolmost vektorů

download

PDF k videu

Odchylka vektorů

download

PDF k videu

Vektorový součin

download

PDF k videu

Obsah rovnoběžníku

download

PDF k videu

Smíšený součin a objem rovnoběžnostenu

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

Rovnice přímky v prostoru

download

PDF k videu

Bod ležící na přímce

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

Rovnice roviny v prostoru - symbolická, parametrické

download

PDF k videu

Obecná rovnice roviny v prostoru 1

download

PDF k videu

Obecná rovnice roviny v prostoru 2

download

PDF k videu

Úseková rovnice roviny v prostoru

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

Rovnoběžné přímky v prostoru

download

PDF k videu

Totožné přímky v prostoru

download

PDF k videu

Mimoběžné přímky v prostoru

download

PDF k videu

Ruznobezne_primky_01

Ruznobezne_primky_02

download

PDF k videu

Rovnoběžná poloha přímky a roviny

download

PDF k videu

Ruznobezna_primka_rovina_1

Ruznobezna_primka_rovina_2

download

PDF k videu

Přímka leží v rovině

download

PDF k videu

Rovnoběžné roviny v prostoru

download

PDF k videu

Totožné roviny v prostoru

download

PDF k videu

Různoběžné roviny v prostoru

download

PDF k videu

Videa příkladů na procvičení:

Vzdálenost bodu od přímky

download

PDF k videu

Vzdálenost bodu od roviny

download

PDF k videu

Vzdálenost dvou rovnoběžných rovin

download

PDF k videu

Odchylka dvou přímek

download

PDF k videu

Odchylka přímky od roviny

download

PDF k videu

Odchylka dvou rovin

download

PDF k videu

Příčka mimoběžek_1

Příčka mimoběžek_2

download

PDF k videu

Osa mimoběžek_1

Osa mimoběžek_2

download

PDF k videu