Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumné projekty katedry 230 podporované v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy a výzkumu pro rok 2019 na FAST

Geometrická mechanika a variační principy na fibrovaných prostorech

Výzkum numerického modelování stavebních konstrukcí v interakci se zemním prostředím pomocí superpočítače

Projekty katedry 714 za období 2012 - 2018

Název projektu
Inovace předmětu Matematika III, FAST, VŠB-TUO
Kód
FRVS2015/17
Předmět výzkumu
Cílem projektu je změna osnov předmětu Matematika III (714-0268/01) vyučovaném na Fakultě stavební (FAST), VŠB-TUO. Tato změna byla iniciována fakultou. Do akademického roku 2013/14 byl náplní předmětu Matematika III integrální počet funkcí více proměnných (integrály dvojné, trojné a křivkové) a základy pravděpodobnosti a statistiky. Od zimního semestru 2014/15 došlo ke změně v zaměření Matematiky III, a to výhradně na výuku pravděpodobnosti a metod statistického zpracování dat. Takto nabyté znalosti budou studentům sloužit při vyhodnocování naměřených výsledků, a to nejen v rámci cvičení z odborných předmětů, ale i při psaní bakalářské resp. diplomové práci a jejich budoucí odborné praxi. Na základě praktických zkušeností spojených s přímou výukou budou pro studenty připraveny elektronické materiály.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam