Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumné projekty katedry 230 podporované v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy a výzkumu pro rok 2019 na FAST

Geometrická mechanika a variační principy na fibrovaných prostorech

Výzkum numerického modelování stavebních konstrukcí v interakci se zemním prostředím pomocí superpočítače

Projekty katedry 714 za období 2012 - 2018

Název projektu
Inovace počítačových učeben a inovace náplně některých počítačových předmětů
Kód
RPP2016/7
Předmět výzkumu
Cílem projektu je zajistit inovaci předmětů vyžadujících počítačovou podporu výuky, které jsou vyučovány Katedrou matematiky a deskriptivní geometrie pro jednotlivé fakulty a univerzitní studijní programy VŠB-TU Ostrava. Jedná se o předměty, jejichž obsahovou náplní je počítačová geometrie, numerické metody, základy programování a matematika na počítači. V rámci řešení projektu bude zajištěna inovace počítačové učebny pro podporu výuky geometrie na počítači a částečná obměna dalších počítačových učeben katedry. Současně s inovacemi technického vybavení budou probíhat také inovace studijních osnov, které nové vybavení umožní. Z prostředků projektu se předpokládá zakoupení výpočetní techniky pro osobní potřebu vyučujících jak pro řešení projektu, tak pro jejich přípravu na výuku. V rámci řešení projektu dojde k vytvoření náplně předmětu Geometrie kolem nás pro univerzitu třetího věku.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam