Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumné projekty katedry 230 podporované v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy a výzkumu pro rok 2020 na FAST

Název 1

Vývoj algoritmů pro řešení kontaktních úloh

Globální variační principy v mechanice a teorii pole

Výzkumné projekty katedry 230 podporované v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy a výzkumu pro rok 2019 na FAST

Geometrická mechanika a variační principy na fibrovaných prostorech

Výzkum numerického modelování stavebních konstrukcí v interakci se zemním prostředím pomocí superpočítače

Projekty katedry 714 za období 2012 - 2018

Název projektu
Inovace počítačové učebny Katedry matematiky a deskriptivní geometrie
Kód
IRP/2014/99
Předmět výzkumu
V rámci projektu bude zakoupena výpočetní technika s cílem umožnit co nejefektivnější využití VT při výuce „počítačových“ předmětů (Výpočetní technika a algoritmy, Algoritmy a datové struktury, Statistika, Numerické metody, Počítačová grafika, Matematika na počítači apod.) a dále využití elektronických studijních opor a možností e-learningu při výuce dalších předmětů v rámci uskutečňovaných studijních programů. Projekt odráží Dlouhodobý záměr univerzity na roky 2011 - 2015, kde se uvádí: Rozvoj a kvalita přístrojového, laboratorního vybavení a výpočetní techniky na fakultách a celoškolských pracovištích je jedním z přetrvávajících problémů, které pracoviště analyzovala jako nejzávažnější (viz SWOT analýza DZ 2011-15).
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
IRP
Typ
Rozvojový program IRP
Řešitel
Zpět na seznam