Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumné projekty katedry 230 podporované v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy a výzkumu pro rok 2020 na FAST

Název 1

Vývoj algoritmů pro řešení kontaktních úloh

Globální variační principy v mechanice a teorii pole

Výzkumné projekty katedry 230 podporované v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy a výzkumu pro rok 2019 na FAST

Geometrická mechanika a variační principy na fibrovaných prostorech

Výzkum numerického modelování stavebních konstrukcí v interakci se zemním prostředím pomocí superpočítače

Projekty katedry 714 za období 2012 - 2018

Název projektu
Letní soustředění MOFO
Kód
IRP/2015/135
Předmět výzkumu
Současná úroveň znalostí matematiky a fyziky u studentů opouštějících střední školy je velmi rozdílná. Nadaní a talentovaní studenti nemají příliš prostoru ke svému rozvoji vzhledem k různorodosti středních škol a často nízké hodinové dotaci v matematice a fyzice. Letní soustředění mladých matematiků a fyziků je určeno zájemcům o matematiku a fyziku ze středních škol, víceletých gymnázií a posledních ročníků základních škol. Nenásilnou formou a netradiční cestou podporuje zájem mladých o matematiku a fyziku, přispívá k rozvoji jejich logického myšlení a rozšiřuje jejich znalosti z matematiky a fyziky o další poznatky. KMDG VŠB-TUO spolu s JČMF, pobočka Ostrava, organizuje každoročně toto soustředění již od roku 1960. Na soustředění probíhá výuka čtyři hodiny denně ve dvou skupinách. Rozdělení do skupin na mladší a starší je nezbytné vzhledem k různé úrovni startovacích znalostí. Velmi dobrý ohlas má výuka geometrie, která výrazně přispívá k rozvoji prostorové představivosti, a na středních školách je mnohdy opomíjena. Soustředění MOFO se tradičně zúčastňují zejména řešitelé olympiád, velmi často jejich vítězové. V kolektivu stejně zaměřených studentů chceme nejen rozšířit jejich znalosti z matematiky a fyziky výukou netradičních a zajímavých témat, která nejsou v učebních osnovách, ale také pomocí aplikací a fyzikálních pokusů (i v terénu) ukázat užitečnost matematických metod a postupů a zvýšit tím zájem studentů o technické obory. Vzhledem k tomu, že přednášející jsou pedagogové VŠB-TUO, využívají jedinečné možnosti propagovat naši školu.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
IRP
Typ
Rozvojový program IRP
Řešitel
Zpět na seznam