Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumné projekty katedry 230 podporované v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy a výzkumu pro rok 2020 na FAST

Název 1

Vývoj algoritmů pro řešení kontaktních úloh

Globální variační principy v mechanice a teorii pole

Výzkumné projekty katedry 230 podporované v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy a výzkumu pro rok 2019 na FAST

Geometrická mechanika a variační principy na fibrovaných prostorech

Výzkum numerického modelování stavebních konstrukcí v interakci se zemním prostředím pomocí superpočítače

Projekty katedry 714 za období 2012 - 2018

Název projektu
Inovace předmětu Numerická matematika na Fakultě strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzitě Ostrava
Kód
FRVS2015/158
Předmět výzkumu
Projekt si klade za cíl inovovat kurz Numerická matematika, který patří mezi povinné předměty všech studijních programů 3. ročníku bakalářského studia na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava. V akademickém roce 2012/13 došlo v rámci přesunu předmětu do 6. semestru ke zkrácení výukové doby ze 14 týdnů na 9. Hlavním záměrem projektu je proto efektivní inovace osnov předmětu tak, aby byla přes snížení počtu vyučovacích hodin zachována předchozí úroveň kurzu a současně nedošlo ke skokovému růstu nároků na studenty. Cíl podpoříme vytvořením sady moderně koncipovaných studijních materiálů: především sbírky (řešených i neřešených) úloh z numerické matematiky s využitím MATLABu, stručného úvodu do MATLABu, pracovních listů, autotestů a sady domácích úkolů. Naší snahou je jednak minimalizovat kompromisy v rozsahu výkladu, jednak umožnit nadanějším studentům prohloubit své znalosti nad rámec osnov. Vypracované materiály budou vhodné pro studenty prezenční formy studia, významně z nich těžit však budou moci také studenti formy kombinované. Při tvorbě materiálů se budeme držet tří zásad: 1) Zdůraznit souvislosti mezi matematickým aparátem numerických metod a jeho implementací pomocí matematického softwaru MATLAB. 2) Podpořit pěstování elementární programátorské kultury při řešení úloh - důraz na efektivní a prakticky použitelná řešení. 3) Ukázat numerickou matematiku jako aplikovanou vědu s širokým spektrem využití v inženýrské praxi.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam