Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumné projekty katedry 230 podporované v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy a výzkumu pro rok 2020 na FAST

Název 1

Vývoj algoritmů pro řešení kontaktních úloh

Globální variační principy v mechanice a teorii pole

Výzkumné projekty katedry 230 podporované v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy a výzkumu pro rok 2019 na FAST

Geometrická mechanika a variační principy na fibrovaných prostorech

Výzkum numerického modelování stavebních konstrukcí v interakci se zemním prostředím pomocí superpočítače

Projekty katedry 714 za období 2012 - 2018

Název projektu
Příprava studijních materiálů z matematiky pro nový studijní obor Aplikované vědy a technologie
Kód
RPP2016/1
Předmět výzkumu
Cílem projektu je příprava studijních materiálů z matematiky pro nový studijní obor Aplikované vědy a technologie (AVT), které vyučuje Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU Ostrava (KMDG). Studijní materiály budou vznikat v návaznosti na současná skripta, přičemž dojde k rozšíření o partie nově zařazené do studijních osnov. Převzaté části stávajících skript budou přepracovány tak, aby nové studijní materiály tvořily jednotný celek. V rámci projektu dojde k vytvoření webových stránek, na nichž pak budou nové studijní materiály dostupné studentům. Webové stránky budou obsahovat některé doplňkové výukové pomůcky, jako jsou řešené úlohy, ukázky aplikací matematických metod nebo zdrojové kódy vzorových počítačových programů s komentářem.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam