Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumné projekty katedry 230 podporované v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy a výzkumu pro rok 2020 na FAST

Název 1

Vývoj algoritmů pro řešení kontaktních úloh

Globální variační principy v mechanice a teorii pole

Výzkumné projekty katedry 230 podporované v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy a výzkumu pro rok 2019 na FAST

Geometrická mechanika a variační principy na fibrovaných prostorech

Výzkum numerického modelování stavebních konstrukcí v interakci se zemním prostředím pomocí superpočítače

Projekty katedry 714 za období 2012 - 2018

Název projektu
Inovace počítačových učeben a inovace náplně některých počítačových předmětů
Kód
RPP2016/7
Předmět výzkumu
Cílem projektu je zajistit inovaci předmětů vyžadujících počítačovou podporu výuky, které jsou vyučovány Katedrou matematiky a deskriptivní geometrie pro jednotlivé fakulty a univerzitní studijní programy VŠB-TU Ostrava. Jedná se o předměty, jejichž obsahovou náplní je počítačová geometrie, numerické metody, základy programování a matematika na počítači. V rámci řešení projektu bude zajištěna inovace počítačové učebny pro podporu výuky geometrie na počítači a částečná obměna dalších počítačových učeben katedry. Současně s inovacemi technického vybavení budou probíhat také inovace studijních osnov, které nové vybavení umožní. Z prostředků projektu se předpokládá zakoupení výpočetní techniky pro osobní potřebu vyučujících jak pro řešení projektu, tak pro jejich přípravu na výuku. V rámci řešení projektu dojde k vytvoření náplně předmětu Geometrie kolem nás pro univerzitu třetího věku.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam