Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

        

Přímka v trojrozměrném prostoru

Předpokládané znalosti

  eukleidovský vektorový prostor

  skalární, vektorový a smíšený součin vektorů

Studijní materiál

Studopory, str. 155-156

Pracovní listy - přednášky

  str. 92-93

Výuková videa

  rovnice přímky

Pracovní listy - příklady na procvičení

  str. 301, 302, 306

Videa příkladů na procvičení:

Rovnice přímky v prostoru

download

PDF k videu

Bod ležící na přímce

download

PDF k videu

Kontrolní otázky

  Studopory, str. 156-157

Úkoly k samostatnému řešení

  Studopory, str. 157-158

Kontrolní test

  Studopory, str. 158-159

Pomoc

přednášející, cvičící,

Math Support Centre  Math Support Centre