Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

        

Skalární, vektorový a smíšený součin vektorů

Předpokládané znalosti

  eukleidovský vektorový prostor

Studijní materiál

Studopory, str. 133-141

Pracovní listy - přednášky

  str. 88-91

Výuková videa

  vektory

Pracovní listy - příklady na procvičení

  str. 293-298

Videa příkladů na procvičení:

Skalární součin vektorů

download

PDF k videu

Velikost vektoru

download

PDF k videu

Kolmost vektorů

download

PDF k videu

Odchylka vektorů

download

PDF k videu

Vektorový součin

download

PDF k videu

Obsah rovnoběžníku

download

PDF k videu

Smíšený součin a objem rovnoběžnostenu

download

PDF k videu

Kontrolní otázky

  Studopory, str. 141-142

Úkoly k samostatnému řešení

  Studopory, str. 143-144

Kontrolní test

  Studopory, str. 145-146

Pomoc

přednášející, cvičící

Math Support Centre  Math Support Centre