Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

        

Metrické vlastnosti

Předpokládané znalosti

  eukleidovský vektorový prostor

  přímka v trojrozměrném prostoru

  rovina v trojrozměrném prostoru

Studijní materiál

  Studopory, str. 169-174

Pracovní listy - přednášky

  str. 98-100

Výuková videa

  výpočet vzdálenosti

  odchylka přímek

  pravoúhlý průmět bodu do roviny

Pracovní listy - řešené příklady

  str. 184-186

Pracovní listy - příklady na procvičení

  str. 303-305

Videa příkladů na procvičení:

Vzdálenost bodu od přímky

download

PDF k videu

Vzdálenost bodu od roviny

download

PDF k videu

Vzdálenost dvou rovnoběžných rovin

download

PDF k videu

Odchylka dvou přímek

download

PDF k videu

Odchylka přímky od roviny

download

PDF k videu

Odchylka dvou rovin

download

PDF k videu

Příčka mimoběžek_1

Příčka mimoběžek_2

download

PDF k videu

Osa mimoběžek_1

Osa mimoběžek_2

download

PDF k videu

Kontrolní otázky

Studopory, str. 175-176

Úkoly k samostatnému řešení

Studopory, str. 176-178

Kontrolní test

Studopory, str. 178-179

Pomoc

přednášející, cvičící,

Math Support Centre  Math Support Centre