Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

        

Vzájemná poloha přímek a rovin

Předpokládané znalosti

  eukleidovský vektorový prostor

  přímka v trojrozměrném prostoru

  rovina v trojrozměrném prostoru

Studijní materiál

   Studopory, str. 160-166

Pracovní listy - přednášky

  str. 93,  96-97

Výuková videa

  vzájemná poloha přímek

  vzájemná poloha rovin

  vzájemná poloha přímky a roviny

Pracovní listy - příklady na procvičení

  str. 306-308

Videa příkladů na procvičení:

Rovnoběžné přímky v prostoru

download

PDF k videu

Totožné přímky v prostoru

download

PDF k videu

Mimoběžné přímky v prostoru

download

PDF k videu

Ruznobezne_primky_01

Ruznobezne_primky_02

download

PDF k videu

Rovnoběžná poloha přímky a roviny

download

PDF k videu

Ruznobezna_primka_rovina_1

Ruznobezna_primka_rovina_2

download

PDF k videu

Přímka leží v rovině

download

PDF k videu

Rovnoběžné roviny v prostoru

download

PDF k videu

Totožné roviny v prostoru

download

PDF k videu

Různoběžné roviny v prostoru

download

PDF k videu

Úkoly k samostatnému řešení

Studopory, str. 166-168

Pomoc

přednášející, cvičící, 

Math Support Centre  Math Support Centre